Categories
qolka114

D 190 aad || Tafsiirka Quraanka Sh Axmed Iimaan Suuratu Ghaafir Aayadda 66 ilaa 8 fusilat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *